• Contence  is een onafhankelijk leverancier van incontinentiematerialen en heeft ervoor gekozen geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Wij willen graag onafhankelijk het voor de patient zelf beste advies geven.
 • Vaak vergoeden de zorgverzekeraars wel onze ondergoed producten bij een medische indicatie. U moet hiervoor echter vaak wel vooraf toestemming vragen aan uw zorgverzekeraar middels een akkoordverklaring. Voor onderleggers is sinds 2011 de situatie nog iets complexer
 • Indien nodig helpen wij u daar graag bij. Stuurt u in dat geval een mailtje naar info@contence.nl met uw verhaal. Aan de op deze pagina vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleent.

 • Informatie per Nederlandse verzekeraar !  Via de hier vermelde weblink naar de pagina van incontinentienet kunt u de vergoedingen per verzekeraar voor 2016 terugvinden  http://www.incontinentie.net/php/c_verg_verz.php#1
 • Voor 2017 zijn ons in januari 2017 geen wijzigingen op dit beleid per vezekeraar bekend
 • Voor 2017 gelden volgende regels, gepubliceerd door het Zorginstituut

  cvz logo
 • Incontinentiehulpmiddelen en stomahulpmiddelen (Zvw)

  In het basispakket van de zorgverzekering geldt een vergoeding voor een groot aantal hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie. Het gaat om urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken om ze aan het been of het bed te bevestigen, katheters, spoelapparatuur, stomavoorzieningen en incontinentie-absorptiemateriaal.

  Katheters

  Het gaat om katheters met toebehoren, voor zover nodig, zoals glijvloeistof en blaasvloeistoffen, maar ook om de urine-opvangzakken en de benodigde hulpstukken voor bevestiging aan het bed of been. Onder katheters vallen daarnaast ook plascondooms.

  Spoelapparatuur

  Spoelapparatuur voor anaalspoelen, voor zover nodig met toebehoren, als de verzekerde ernstige problemen heeft met de ontlasting door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm of de anus of van de zenuwvoorziening daarvan.

  Stomavoorzieningen

  Een verzekerde heeft recht op een vergoeding voor de volgende stomavoorzieningen:

  • systemen om op een stoma te bevestigen voor de opvang van ontlasting of urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten, de daarbij benodigde hulp en verbindingsstukken (hieronder vallen ook gordels om de stomazakjes te bevestigen), opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen;
  • noodzakelijke huidbeschermende middelen, voor zover de verzekerde daarop niet al aanspraak heeft via de gewone farmaceutische hulp;
  • afdekpleisters en katheters, bestemd voor een continent (blijvend) stoma.

  Incontinentie-absorptiemateriaal

  De volgende producten vallen onder incontinentie-absorptiemateriaal:

  • wegwerpinlegluiers en –luierbroeken voor incontinentie;
  • wasbare inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie;
  • anaaltampons en anaalpluggen;
  • netbroekjes.

  Hieronder vallen niet:

  • schoonmaak- en geurmiddelen;
  • huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten (voor zover deze niet vallen onder de te verzekeren prestatie farmaceutische zorg);
  • plaswekkers voor de behandeling van nachtelijk bedplassen (enuresis nocturna);
  • beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag;
  • kleding, met uitzondering van netbroekjes;
  • een incontinentiematras.

  Inlegluiers en luierbroeken

  Verzekerden ouder dan 5 jaar komen voor wegwerp- of wasbare inlegluiers en luierbroeken in aanmerking:

  • als de incontinentie voor ontlasting langer dan twee weken bestaat of als de incontinentie voor urine langer bestaat dan twee maanden;
  • ter ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining voor de behandeling van urine-incontinentie, die worden gegeven en voor de duur van deze therapie;
  • bij ziektebeelden waarvan duidelijk is dat incontinentie niet vanzelf geneest of waarbij duidelijk is dat de bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen.

  Als sprake is van een niet-natuurlijke (niet-fysiologische) vorm van incontinentie, bestaat aanspraak vanaf de leeftijd van 3 jaar.

  Er bestaat geen aanspraak als de verzekerde alleen 's nachts incontinent is (enuresis nocturna).

  Beschermende onderleggers

  Vergoeding van beschermende onderleggers kan alleen als het verlies van bloed, ontstekingsvocht, vocht, urine of ontlasting dusdanige hygiënische problemen oplevert, dat deze alleen door het gebruik van bedbeschermende onderleggers kunnen worden opgelost.

  Breukbanden

  Breukbanden bij parastomale hernia vallen onder de hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies gerelateerd aan urinelozing en defecatie: stomamaterialen.

  Tijdelijk gebruik van een breukband ter overbrugging van een wachttijd op operatie valt niet onder de hulpmiddelenzorg, maar onder medisch-specialistische zorg. De breukband bij parastomale hernia komt dan voor rekening van het ziekenhuis

 • VERGOEDINGEN IN BELGIE 

  http://www.hulpmiddeleninfo.be Referte Lijst