Onderzoekers van de KU Leuven hebben achterhaald waarom we moeten plassen als we het ineens koud krijgen. Ze ontdekten waarom onze blaas in zo'n geval samentrekt en hoe ze dat kunnen voorkomen. "Dat opent perspectieven voor mensen die last hebben van een overgevoelige blaas of incontinentie."
"Veel alledaagse koud aanvoelende prikkels, zoals het stappen met blote voeten op een koude vloer, het betreden van een zwembad, of het binnenstappen in de koelafdeling van een supermarkt, kunnen aanleiding geven tot een plotse plasdrang", schrijven de onderzoekers. "Dat is vooral onaangenaam bij patiënten met een overactieve blaas, bij wie zulke prikkels kunnen leiden tot ongewild urineverlies."

De wetenschap ging er tot nog toe vanuit dat die plotse plasdrang door de koude een soort Pavlov-reactie was, maar een team onderzoekers van de KU Leuven, onder leiding van professor Thomas Voets, heeft nu achterhaald dat er geen sprake is van een Pavlov-reactie, maar veeleer van een "evolutionair bewaarde reflex".

Dat leerden ze uit onderzoek op proefdieren, muizen en ratten, waarop ze warmte- en koudeprikkels testen. De blaas van de dieren trok vrijwel meteen samen bij allerhande koudeprikkels. Warmteprikkels of pijnlijke prikkels hadden geen effect. Omdat de dieren onder narcose waren, concluderen de onderzoekers dat het niet om een Pavlov-reactie kan gaan, maar dus wel om een evolutionair bewaarde reflex.

Remedie tegen gevoelige blaas?

Daarna onderzochten de wetenschappers de mechanismen achter de plasreflex. Via minuscule kanaaltjes in de celwand kunnen geladen deeltjes in en uit de cel stromen, waardoor elektrische signalen ontstaan.

Ze ontdekten dat een specifiek kanaaltje, TRPM8 genoemd, verantwoordelijk is voor de plasreflex. Door een experimenteel geneesmiddel toe te dienen, slaagden ze erin TRPM8 uit te schakelen en zo de door koude ontstane plasreflex een halt toe te roepen.

Hun onderzoek opent perspectieven voor mensen met een overgevoelige blaas of die aan incontinentie lijden. Verder onderzoek moet nu nagaan of de stoffen in het experimentele geneesmiddel kunnen worden ingezet bij dergelijke patiënten.

wo 29/04/2015 - 15:11 Freek Willems
 

 

    30-04-2015 00:00