• Deze groep verzekeraars bestaat uit Menzis, AnderZorg en Azivo

 • Waar kan ik terecht? 
  Menzis heeft voor dit hulpmiddel zowel medische speciaalzaken als apotheken gecontracteerd. U kunt zich met de medische toelichting van de behandelend (huis)arts of gespecialiseerd verpleegkundige rechtstreeks wenden tot één van deze gecontracteerde leveranciers. Gaat het om absorberend incontinentiemateriaal voor kinderen van 3 of 4 jaar, dan heeft u ook voorafgaande toestemming van Menzis nodig.
 • Wat wordt vergoed? 
  U heeft recht op vergoeding als er sprake is van: incontinentie voor ontlasting die langer dan 2 weken bestaat, of incontinentie voor urine die langer dan 2 maanden bestaat, of ondersteuning van bekkenbodem, spieroefeningen of blaastraining ten laste van de zorgverzekering voor de behandeling van urine-incontinentie (niet bij nachtplassen), of ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat de incontinentie niet vanzelf geneest. 

  Incontinentiemateriaal komt voor vergoeding in aanmerking vanuit de Basisverzekering. Het verplicht eigen risico is hierop van toepassing.
 • Gecontracteerde  zorgaanbieder
  In geval van een gecontracteerde zorgaanbieder bepaalt de zorgaanbieder wat de gebruikersaantallen zijn. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan zal die u vertellen welke incontinentiematerialen en welke hoeveelheden voor u worden vergoed. De incontinentiematerialen waar u recht op heeft, worden 100% vergoed als deze worden geleverd door een gecontracteerde leverancier.
 • Niet gecontracteerde zorgaanbieder
  In geval van een niet gecontracteerde leverancier gelden de volgende gemiddelde gebruikersaantallen: 
  --- Genormeerd aantal van eenmalig te gebruiken inlegluiers en/of luierbroeken is 455 stuks per kwartaal. 
  --- Genormeerd aantal wasbare inlegluiers of luierbroeken 5 stuks per jaar
  --- Genormeerd aantal wegwerpfixatiebroeken 20 stuks per jaar. 
  Als u met een naturapolis het hulpmiddel haalt bij een niet gecontracteerd leverancier, moet dit op de aanvraag voor toestemming worden vermeld.
 • Heb ik een verwijzing nodig? 
  Ja, u heeft alleen recht op vergoeding van incontinentiemateriaal als u een schriftelijke verwijzing heeft van een behandelend arts of gespecialiseerd verpleegkundige. 

    01-01-2014 00:00