Contence is een onafhankelijke partij en is derhalve niet aangesloten bij verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn geen contract leverancier. Toch kunt u vaak met een medische verklaring en met een offerte van Contence wel een vergoeding krijgen. U zult deze zelf moeten aanvragen bij uw verzekeraar 

Verzekeraar Ohra heeft op haar website een voorbeeld hiervan staan: 

OHRA
Postbus 4172
5004 JD Tilburg


Uw naam
Uw Straat
0000AA Uw Woonplaats

Datum: 1-1-2014
Onderwerp: aanvraag akkoordverklaring

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief vraag ik een akkoordverklaring aan. Bijgesloten vindt u een gemotiveerde toelichting van de behandelende arts, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. Ook stuur ik een offerte van de leverancier mee.

Met vriendelijke groet,Uw naam

Telefoon: uw telefoonnummer
Relatienummer: Uw polisnummer

Hulpmiddelenleverancier: Contence Nederland 
Omschrijving hulpmiddel: Incontinentie ondergoed volwassenen
Artikelnummer Z-index of GPH-code: 09.30.36.00.00.00
Periode: in overleg met uw arts te bepalen 

    01-02-2014 00:00