Sinds 1 januari werken Incocure en Contence.nl intensief samen. Incocure heeft een zelftest ontwikkeld voor voruwen met ongewild urine verlies. Uroloog Marcel de Bruin ontwikkelde deze online zelftest. 

Uitvoerig onderzoek en ontwikkeling van het computerprogramma, "IncoCure", hebben geleid tot de mogelijkheid om via een zelfzorg module inzicht te krijgen in de soort urineverlies, de ernst en oplossingen hiervoor. Resultaten van de incontinentie test zijn in wetenschappelijk onderzoek vastgelegd, gepubliceerd en gepresenteerd tijdens het ICS wereldcongres in Beijing. Verbetering tradt op bij 91% van de gebruiksters....

Doel:

- betere controle eigen lichaam
- meer zelfvertrouwen
- meer sociale vrijheid
- kostenbesparing

Deze nieuwe zelfzorg service wordt vergoed door diverse zorgverzekeraars. De website helpt je daarbij na start vragenlijst.

Indien vergoeding door zorgverzekeraar niet van toepassing is kun je voor € 15,00 toegang krijgen.... Zodra je besloten hebt tot betaling over te gaan word je eenvoudig en veilig door het betalingssysteem geleid.

u vindt de test hier  www.incocure.nl 


| Meer